8. desember 2020

Apple gjør endringer og gir bedre informasjon om appers bruk av personopplysninger

Apple gjør endringer som forbrukermyndighetene i 27 land har bedt om, som gjør det enklere for forbrukerne å få informasjon om hvordan appene samler inn og bruker data. Google har per nå ikke gjennomført endringer.

Apple gjør endringer og gir bedre informasjon om appers bruk av personopplysninger

Arbeidet, ble startet i fjor etter en undersøkelse gjort av ulike forbrukermyndigheter viste at det ble gitt lite informasjon om hvordan apper samler inn og bruker personlig data. Forbrukermyndighetene i 27 land ba derfor Apple og Google om å gjøre endringer i sine app-butikker, slik at forbrukere kan få bedre informasjon om dette.

– Hvis forbrukerne får tydelig informasjon om ulike appers bruk av deres personopplysninger før nedlastning eller kjøp, vil de kunne ta bevisste valg mellom ulike apper basert på mengden data som samles inn eller deles, sier nestleder i Forbrukertilsynet, Bente Øverli.

Les også: Ber Apple og Google om å gi bedre informasjon om appers bruk av personopplysninger

Manglende informasjon påvirker forbrukers valgfrihet

I den digitale økonomien finansieres mange apper og tjenester gjennom kommersiell bruk av personopplysninger. Manglende informasjon om innhenting og bruk av forbrukers data gjør det vanskelig for forbrukerne å forstå hvilke apper som ikke koster penger, men hvor forretningsmodellen helt eller delvis går ut på å tjene penger på forbrukeres data. Åpenhet rundt datainnsamling er en forutsetning for at forbrukeren skal kunne gjøre informerte valg forut for å ta i bruk en app.

Internasjonalt samarbeid

Arbeidsgruppen bestående av 27 land, som alle er medlem i tilsynsnettverket International Consumer Protection and Enforcement Network (ICPEN), har blitt ledet av nederlandske- og britiske forbrukervernmyndigheter sammen med  det norske Forbrukertilsynet.

Arbeidsgruppen har møtt Apple og Google hver for seg for å diskutere endringer i deres App-butikker. De ønskede endringene var at app-tilbydere skal informere om apper sin innhenting og bruk av personopplysninger. På den måten kan forbrukere ta hensyn til personvernet ved valg mellom ulike apper, dersom det gis slike opplysninger. Et av forslagene overfor aktørene var å ha et eget avsnitt på den enkelte app sin produktside i app-butikken, hvor det kunne gis klar og nødvendig informasjon, i tillegg til ikoner som illustrerte informasjonen. På den måten kunne forbrukerne enkelt sammenligne ulike apper.

Apple gjennomfører endringer i App Store

Apple sine endringer gjennomføres innen kort tid, og gjør at det er enklere for forbrukerne å sammenlikne apper før de lastes ned, ved å gi informasjon på den enkelte app sin produktside om innhenting og hvordan data brukes. Dette er viktig for å sikre at forbrukere kan ta informerte valg med hensyn til innsamling og deling av personlig data.

– Med de endringene Apple gjennomfører har de tatt viktige skritt i riktig retning for at forbrukerne lettere kan sammenligne ulike apper. Det er helt avgjørende for forbrukerne at de får tilstrekkelig informasjon om personlige data i forkant av beslutningen om å laste ned eller kjøpe en app, sier Øverli.

Google har per nå ikke gjennomført endringer.