13. februar 2020

En tryggere digital hverdag for barn

Forbrukertilsynet deltok i går på Barneombudets høynivåmøte om en tryggere digital hverdag.

En tryggere digital hverdag for barn

Det er mange statlige etater og organisasjoner som jobber for at barn skal få en tryggere digital hverdag. Barneombudet ser et særlig behov for en samordnet og langvarig felles innsats for at barn skal få en tryggere hverdag på nett, og inviterte derfor til høynivåmøte.

Barne-og familieminster Kjell Ingolf Ropstad og Utdanningsminster Trine Skei Grande deltok på arrangementet, i tillegg til en hel rekke offentlige og private aktører som jobber med barns digitale hverdag.

Virksomhetene signerte en felles erklæring og forplikter seg til to tiltak hver, som de vil gjennomføre det neste året.

Forbrukertilsynet forplikter seg til følgende tiltak for 2020:

– Vi ser fram til å forplikte oss til å gjøre sin innsats for en tryggere digital hverdag for barn, og vil prioritere tiltakene aktivt fremover, sier forbrukerdirektør Elisabeth Lier Haugseth.