14. mars 2014

Har du fått et inkassovarsel du er uenig i?

Her er noen tips til hva du bør gjøre.

Har du fått et inkassovarsel du er uenig i?

Forbrukertilsynet får jevnlig henvendelser fra forbrukere som har mottatt inkassovarsel for krav de er uenige i. Andre reagerer på størrelsene på inkassogebyrene. Forbrukertilsynet kan dessverre ikke hjelpe i slike konkrete saker. Men her er litt nyttig informasjon til deg som har mottatt et inkassovarsel.

Det er klare regler for hvor store gebyrer inkassobyråene kan ta ved purring og inkassovarsel. Det er også regler for når byråene har lov til å legge på gebyrer. Et inkassoselskap kan for eksempel ikke ilegge et purregebyr før 14 dager etter at regningen er forfalt. Hvis du mener gebyrene som er ilagt er for store kan du klage til Finansklagenemda.

All inkassovirksomhet skal utøves i samsvar med god inkassoskikk. Det innebærer blant annet at et inkassobyrå skal stanse inndrivingen av et krav dersom kunden bestrider kravet. Dette gjelder ikke dersom kravet åpenbart er gyldig. Saker som er omstridt skal oversendes forliksrådet for en rettslig avgjørelse.

Hva bør du gjøre dersom du får et krav du er uenig i?

  • Kontakt både inkassobyrå og kreditor/næringsdrivende for å protestere på kravet. Du kan også be om mer informasjon dersom du er usikker på om kravet er korrekt.
  • Klag skriftlig, det gjør det lettere å dokumentere klagen senere.
  • Dersom inkassobyrået fortsetter å drive inn kravet etter at du har protestert, kan du klage til Finansklagenemda
  • Finansklagenemnda kan ikke ta stilling til om det opprinnelige kravet er gyldig eller ikke. Men den kan avgjøre om inkassobyrået har brutt god inkassoskikk, eller lagt på gebyrer som er i strid med regelverket for inkassovirksomhet.

Forbrukerrådets nettsider ligger det mer informasjon om inkasso og hvilke klagemuligheter du har. Der finner du også klageskjema til Finansklagenemnda.