17. juli 2020

Ferie på kreditt

Fellesferien er i gang og for mange kan det være freistande å sikre seg nokre veker ferie. Sjølv om mange planlegg å feriere i Noreg i år kan det også vere vel så kostbart som å feriere i utlandet, så ver forsiktig om du planlegg å bestille ferien på kreditt!

Ferie på kreditt

Nordmenn tar stadig opp meir forbrukslån og mange av disse låna går kvart år til inkasso. I ein undersøking gjennomført av SpareBank1 viser det seg 180 000 nordmenn ennå ikkje har nedbetalt fjorårets ferie. Ikkje gløym at alt du låner, skal betalast tilbake.

Før du bestiller reise burde du tenke igjennom korleis økonomien din kommer til å sjå ut når fakturaen frå kredittkortet kommer månaden etter. Dersom du ikkje kan innfri hele skyldnaden og rentene kjem i tillegg til lånet, blir ferien fort mykje dyrare enn du så for deg da du bestilte den.

– Husk at om du kun betaler minstebeløpet, vil renta løpe i forhold til resten av skyldnaden, seier Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukartilsynet.

Den beste måten å få oversikt over kva lånet kostar, er å sjekke den effektive renta. Den omfattar alle rentekostnader og gebyrer som skal betales, og blir oppgitt i ei prosentsats. Dersom du må betale store gebyrer for etablering og avdrag kan eit lån med lav rente vise seg å bli dyrare enn eit lån med høg rente. Du bør derfor normalt velje det lånet med lågast effektiv rente når du samanliknar fleire lån mot kvarandre.

Husk gjeldsregisteret

Frå og med 1. juli i fjor ble gjeldsregistrene oppretta på bakgrunn av gjeldsinformasjonsloven. Formålet er at færre nordmenn skal få skyldnadsproblemer. Inntil 1. juli 2019 gjorde bankane kredittvurderingar av forbrukarar basert på inntekt, nå skal all usikra gjeld reknast med. Det vil si at ikkje berre det du har lånt, men også ramma på kreditt tilgjengelig, vil reknast med.

– Vær oppmerksam på at dersom du kjøper flyreise, hotell og iskrem på kreditt vil det også bli tatt med i vurderinga ved søk av boliglån, seier Haugseth.

Våre råd for bruk av kreditt på ferie