23. mars 2021

Forbrukertilsynet advarer mot kryptovaluta

Finanstilsynet er, sammen med flere europeiske finanstilsyn, nå ute med nok en advarsel mot kryptovaluta. Forbrukertilsynet deler finansmyndighetenes bekymring.

Forbrukertilsynet advarer mot kryptovaluta

Generelt mener Forbrukertilsynet at det er flere problematiske forhold med kryptovalutamarkedet.
«Virtuell valuta er ikke regulert, de blir omsatt på uregulerte markedsplasser og det er manglende pristransparens,» skriver Finanstilsynet. Forbrukertilsynet slutter seg til advarselen.
De store svingningene gjør at personer som går inn i kryptovalutamarkedet må være forberedt på å tape pengene sine. De store svingningene gjør også valutaen til et dårlig egnet betalingsmiddel – verdien kan svinge opp eller ned med enorme summer på kort tid.
I tillegg er bransjen belastet med høye gebyrer og dårlig datasikkerhet.
– Kryptovaluta er ikke noe forbrukere bør gå inn på. Dette markedet bør tenkes på som et pengespill. De som involverer seg må være forberedt på at alle pengene kan tapes, sier direktør i Forbrukertilsynet, Trond Rønningen.
Hele advarselen fra de europeiske finanstilsynsmyndighetene kan du lese her.