18. oktober 2018

Forbrukertilsynet lanserer ny veiledning om markedsføring av bolig

Utviklingen i markedsføringen av boliger har skapt et behov for nye retningslinjer. Nå lanserer Forbrukertilsynet en ny veiledning om boligmarkedsføring.

Forbrukertilsynet lanserer ny veiledning om markedsføring av bolig

Bolig er et høyt prioritert område for Forbrukertilsynet, fordi det er så viktig for forbrukerne.

– Å kjøpe en bolig er for mange den største og viktigste investeringen de gjør i løpet av livet. Når du skal inn på boligmarkedet er det svært mye informasjon å sette seg inn i, både når det kommer til boligen selv, men også om lån og lånesøknader, forsikringer, og salg av nåværende bolig. Derfor må informasjonen som blir gitt i markedsføringen være tydelig, balansert og tilgjengelig, sier Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet.

Nye retningslinjer nødvendig

Den nye veiledningen tar for seg hvilke krav markedsføringsloven stiller til markedsføring av bolig, blant annet hva man må passe på når man markedsfører boliger på sosiale medier eller andre flater med begrenset plass. Opplysningene om boligen må formidles på en balansert og klar måte, uansett hvilken type annonse det er snakk om. Man må informere om både positive og negative sider ved boligen. I tillegg må all prismarkedsføring gi forbrukeren tydelig informasjon om alle kostnadene i forbindelse med boligkjøpet. Dette er nødvendig for at forbrukere kan orientere seg i markedet og sammenligne boliger og priser enklest mulig.

– I en annonse på Instagram kan du ikke framheve hvor billig de månedlige utgiftene kan bli hvis du leier ut et rom i leiligheten – uten å samtidig opplyse om forutsetningene for regnestykket og totalprisen. Viser du fram glansbildet av boligen, men skjuler vesentlige, negative opplysninger, blir reklamen fort ulovlig, sier Haugseth.

Tar forbrukernes bekymringer på alvor

I veiledningen viser vi også til Forbrukertilsynets praksis rundt lokkepris og bruk av illustrasjoner i markedsføring av ny bolig. Siden Forbrukertilsynet jevnlig mottar klager på uadressert reklame fra eiendomsmeglere, er det lagt inn et eget punkt om dette, i tillegg til regler for telefonsalg og markedsføring på e-post og SMS.

Her er noen av de viktigste punktene i den nye veiledningen: