3. september 2020

Forbrukertilsynet varsler forbudsvedtak mot SATS

Forbrukertilsynet varsler nå forbudsvedtak med tvangsmulkt mot SATS Norway AS etter at de i perioden treningssentrene var stengt automatisk overførte kundene til et nytt digitalt medlemskap uten å innhente samtykke til det. Etter Forbrukertilsynets vurdering har SATS også villedet forbrukerne om oppsigelsestidens lengde.

Forbrukertilsynet varsler forbudsvedtak mot SATS

Forbrukertilsynet har mottatt 26 klager fra forbrukere som reagerer på SATS sin praksis under stengningen. På bakgrunn av dette tok Forbrukertilsynet opp sak med SATS, og krevde at firmaet endrer praksis.

– SATS fastholder at de hadde rett til å kreve betaling for det digitale medlemskapet, og har tenkt å kreve innbetaling fra forbrukere som så langt ikke har betalt. En slik praksis hvor det kreves innbetaling for et midlertidig nytt digitalt medlemskap uten aksept, mener vi er i strid med markedsføringsloven, sier Bente Øverli, fungerende direktør i Forbrukertilsynet.

Les også: SATS må innhente samtykke til nytt digitalt medlemskap

Varsler forbudsvedtak

– Praksisen har rammet et stort antall forbrukere, og har skjedd i en tid da mange forbrukere er i tvil om hvilke rettigheter de har. Derfor har vi nå varslet at vi vil fatte forbudsvedtak med tvangsmulkt dersom selskapet ikke endrer praksis, sier Øverli.

Forbrukertilsynet har anslått at tvangsmulkten kommer til å ligge på 2.000.000 kroner. SATS har frist til 17. september med å svare på varselet.

SATS har svart at de frafaller krav mot de som ikke har akseptert det digitale medlemskapet. På bakgrunn av den informasjonen vil vi nå vurdere hvordan vi går videre med saken.