21. april 2021

Forbrukertilsynet vil ha strengere regler for markedsføring av kosmetiske inngrep

Helse- og omsorgsdepartementet har forslått flere lov- og forskriftsendringer for å motvirke kroppspress. Forbrukertilsynet er positive til at reglene for markedsføring strammes inn, men mener forslaget er for snevert til å hindre mye av kroppspressreklamen barn og unge blir utsatt for.

Forbrukertilsynet vil ha strengere regler for markedsføring av kosmetiske inngrep

Helse- og omsorgsdepartementet har foreslått flere endringer i helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven og forskrift om markedsføring av kosmetiske inngrep. Forslaget innebærer blant annet en innstramming i markedsføringsreglene, men bare for helsepersonell. Gjennom tilsynsarbeidet har Forbrukertilsynet sett at kosmetiske inngrep markedsføres i sosiale medier av både klinikker, helsepersonell og påvirkere. Mye av den problematiske markedsføringen er ikke rettet direkte mot barn, men mindreårige støter likevel på denne typen reklame i sosiale medier.

Liker og deler

Gjennom flere tilsynsaksjoner har Forbrukertilsynet sett at klinikker har tatt i bruk påvirkere med mindreårige følgere for å reklamere for ulike typer kosmetiske behandlinger. Markedsføringen får dermed et personlig preg, og påvirkere har ofte stor påvirkningskraft overfor barn, noe som forsterker effekten av markedsføringen.  Mange næringsdrivende oppfordrer også til å like og dele markedsføring for deres produkter og tjenester. Dermed blir mindreårige utsatt for reklame som ikke egner seg for dem.
For å gi barn bedre beskyttelse mot slik markedsføring, foreslår Forbrukertilsynet at det innføres et klart forbud mot å rette markedsføring for kosmetiske inngrep til barn. Næringsdrivende bør også være forpliktet til å utvise forsiktighet i tilfeller hvor markedsføringen for øvrig kan sees eller høres av barn. Reglene bør gjelde uavhengig av om det er helsepersonell, klinikker eller påvirkere som poster markedsføringen.

– Slike behandlinger egner seg ikke for barn, og da bør det innføres regler som i større grad sikrer at barn ikke utsettes for slik reklame, sier Trond Rønningen, direktør i Forbrukertilsynet.

Forbrukertilsynet har lang erfaring med å føre tilsyn med kroppspressreklame og reklame som er rettet mot barn, og har derfor også foreslått at tilsynet med en slik bestemmelse legges til Forbrukertilsynet.
Les Forbrukertilsynets høringsuttalelse her.

Retusjert reklame

Som et ledd i regjeringens arbeid mot kropps- og utseendepress, ble det nylig også foreslått en ny bestemmelse i markedsføringsloven som vil påby annonsører og den som utformer reklame å merke  retusjert reklame der kroppens fasong, størrelse eller hud er endret.
Dette forslaget har tidligere vært ute på høring. Forbrukertilsynet ga sine innspill til dette lovforslaget i denne høringsuttalelsen.
Se også: