20. november 2019

Gjør det enklere for forbrukere å reservere seg mot telefonsalg

Hvert år opplever mange forbrukere å bli oppringt av telefonselgere, til tross for reservasjon mot denne typen oppringinger. Forbrukertilsynet har laget en oversikt over hvor forbrukere kan henvende seg for å reservere seg direkte hos mange næringsdrivende og frivillige organisasjoner.

Gjør det enklere for forbrukere å reservere seg mot telefonsalg

Det er i utgangspunktet forbudt med telefonmarkedsføring til forbrukere som har reservert seg i Reservasjonsregisteret. Dette er det per i dag over 2,2 millioner som har gjort. Dette forbudet gjelder likevel ikke dersom forbrukeren har et eksisterende kunde- eller giverforhold til firmaet eller organisasjonen som ringer..

– For å unngå å bli oppringt må man reservere seg direkte hos den man har et kunde- eller giverforhold til. Dette kan man for eksempel gjøre over telefon, på e-post eller via hjemmesidene, sier Frode Elton Haug, juridisk direktør i Forbrukertilsynet.

Forbrukertilsynet har laget en oversikt over hvordan du kan kontakte en rekke næringsdrivende, frivillige organisasjoner og callsentre for å reservere deg direkte. I tillegg er det utformet en standardtekst som du kan bruke hvis du ønsker det.

Du finner oversikten med kontaktinformasjon her.

Alle som mottar slike meldinger om direkte reservasjon er forpliktet til å føre deg opp på en intern sperreliste, og har ikke lov til å ringe deg igjen.

– Det er viktig at de næringsdrivende og frivillige organisasjonene har gode rutiner for å registrere direkte reservasjoner, særlig når de har flere callsentre som ringer på deres vegne, sier Haug.