25. juli 2019

Har du bestilt pakkereise i sommer?

Vær klar over rettighetene dine som forbruker når du kjøper pakkereiser eller sammensatte reisearrangement. Disse reisene ligner ofte på hverandre, men hvilken du velger, er avgjørende for din beskyttelse som reisende.

Har du bestilt pakkereise i sommer?

Har du som forbruker bestilt pakkereise, kan du nyte godt av en rekke fordeler andre reisende ikke har. Derfor er det viktig at du er klar over hvilken reiseløsning du bestiller og hva det vil si for rettighetene dine som reisende.

Ofte kan det være vanskelig å skille mellom en pakkereise eller reiser som etter lovens definisjon kalles et sammensatt reisearrangement. Dette er reiser hvor du kjøper flere tjenester til samme reiseformål, men som ikke regnes som en pakkereise.

Nettopp denne forskjellen er avgjørende for hvilken beskyttelse du har som forbruker. Ved å inngå en avtale med leverandør som tilbyr slike reiser, har du ikke de samme rettighetene som når du bestiller en pakkereise. Dette er viktig å merke seg.

Ny pakkereiselov

Etter ny pakkereiselov av 2018 er det nå strenge krav til opplysninger i forkant av avtaleinngåelse om pakkereiser og for sammensatte reisearrangement. Dette betyr at du skal motta tydelig informasjon av reiseleverandøren før du kjøper reisen dersom reisetjenestene du kjøper, ikke er en pakkereise.

– Dessverre kan det som forbruker være vanskelig å se forskjell på reisealternativene når man bestiller ferie. Det er derfor viktig at næringsdrivende oppfyller opplysningsplikten slik at forbrukeren har mulighet til å gjøre et informert valg, sier Elisabeth Lier Haugseth, avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet.

Både pakkereiser og sammensatte reisearrangementer er dekket av konkursgaranti, men du har flere forbrukerrettigheter ved kjøp av pakkereiser.

Fordeler ved bestilling av pakkereise

– Vær oppmerksom på at dersom flyet skulle bli forsinket, må du som kunde likevel kreve erstatning fra flyselskapet du reiser med, selv om du ikke kjøpte reisen direkte fra flyselskapet, legger Haugseth til.

Se også EUs oppsummering til næringsdrivende som selger pakkereiser.

Les mer om rettighetene dine ved pakkereise her.