19. mars 2018

Kredittsjekk må bygge på fakta

Faktiske forhold må være viktigst når folk blir kredittvurdert, ikke statistikk som tegner et bilde av en persons antatte evne til å betale for seg.  

Kredittsjekk må bygge på fakta

Dette er et av flere innspill fra Forbrukertilsynet om hvordan behandling av kredittopplysninger skal reguleres.

Forbrukertilsynet har nå levert sin høringsuttalelse  til regjeringens forslag om en ny kredittopplysningslov.  Vi er enig i forslaget om å regulere kredittopplysninger i en lov og ikke i en norm det er frivillig for bransjen følge.

Antatt betalingsevne

Forbrukertilsynet legger også vekt på at betalingsevnen til forbrukerne ikke skal vurderes på grunnlag av statistikk basert på bosted, alder, kjønn eller liknende.

— Det viktigste kriteriet må være hans eller hennes personlige økonomi, sier direktør i Forbrukertilsynet Elisabeth Lier Haugseth.

— Gir man statistiske opplysninger for stor betydning, ved for eksempel å regne folk med en spesiell gateadresse som mer kredittverdige enn andre, går man inn i et farlig landskap og risikerer usaklig forskjellsbehandling.

Forbrukertilsynet mener det også er viktig at vurderingen ikke baserer seg på sensitiv informasjon, for eksempel om helse.

Saklig grunn 

Næringsdrivende må også ha et saklig behov for å kunne kreve en vurdering av en persons kredittverdighet. Forbrukertilsynet mener terskelen for dette bør være høy. En del kjøp og tjenester er helt nødvendige, som strøm, telefoni og ikke minst bolig. Hvis kjøpet eller tjenesten er et nødvendighetsgode, bør ikke den næringsdrivende kunne kreve en kredittvurdering.

— Gjelder det for eksempel noen som skal leie en bolig, mener vi utleieren har god nok sikkerhet i å kreve et depositum fra leietakeren, sier Lier Haugseth.

Bildet viser et portrett av forbrukertilsyn Elisabeth Lier Haugseth
Elisabeth Lier Haugseth er direktør i Forbrukertilsynet

Å reservere seg mot kredittsjekk

I tillegg ønsker Forbrukertilsynet at det skal bli enklere å reservere seg mot at andre vurderer kredittverdigheten din. Det må legges til rette for at dette kan skje samlet og på ett sted.

— I dag kan man bare reservere seg ved å melde fra til hvert enkelt av selskapene som gjennomfører kredittvurderinger. I praksis er det både vanskelig og tidkrevende for forbrukerne å skaffe seg en oversikt over selskapene det gjelder, sier Elisabeth Lier Haugseth.

Vanlig ringetakst

I dag oppgir flere av kredittopplysningsselskapene dyre spesialnummer til forbrukere som trenger å komme i kontakt med dem. Forbrukertilsynet mener disse selskapene må ha telefonnummer med vanlig ringetakst, i likhet med næringsdrivende som forbrukerne har inngått avtaler med.

Les mer: Må slutte med dyre spesialnummer til kundeservice

Forbrukertilsynet mener også at det fortsatt skal være en plikt å informere den det er gjort en kredittsjekk av, og at det kun skal være mulig å gjøre en kredittsjekk når en vare eller tjeneste faktisk er bestilt.

Les hele høringsuttalelsen:  Forbrukertilsynets høringsuttalelse