30. november 2020

Lanserer veiledning for bruk av konkurranser i markedsføring

Førjulstiden er høytid for julekalendre og andre konkurranser der næringsdrivende strør rundt seg med premier. Dette er noe som engasjerer mange, og i løpet av de siste dagene har Forbrukertilsynet mottatt et stort antall klager på en konkurranse som arrangeres av firmaet Stayclassy. Mens tilsynet går i gang med å se nærmere på denne saken, oppfordrer vi alle som bruker konkurranser i markedsføringen til å lese vår nye veiledning.

Lanserer veiledning for bruk av konkurranser i markedsføring

Må informere om vilkår og dele ut premiene

Når man skal gjennomføre en konkurranse, er det viktig at det gis tydelig informasjon om vilkårene for å delta i konkurransen. Eksempler på informasjon som skal gis er blant annet hvordan man deltar, når og hvordan vinneren kåres, eventuelle alders –og geografiske begrensninger, eventuell kjøpeplikt og betingelser for levering og henting av premie.

Se veiledningen: Veileder for bruk av konkurranser i markedsføring av varer og tjenester

LANSERER VEILDNING. FOTO: Skjermdump/Forbrukertilsynet

Ofte kreves det at forbrukeren må godta å motta markedsføring, for å kunne delta i en konkurranse. Veiledningen inneholder informasjon om hvilke regler som gjelder når det kommer til å kunne rette markedsføring til forbrukeren på blant annet e-post, SMS og telefon. Forbrukertilsynet ser også at det er vanlig å kreve at forbrukere «tagger en venn» for å delta i en konkurranse. En slik praksis fraråder tilsynet.

– Det er viktig at alle næringsdrivende som har konkurranser setter seg inn i regelverket og følger dette, sier Trond Rønningen, direktør i Forbrukertilsynet.

Forbrukertilsynet understreker i den nye veiledningen at det er ulovlig å ikke dele ut premiene man har lovet å gi til vinnere i konkurranser. Forbrukertilsynet fattet i 2018 vedtak om overtredelsesgebyr mot et selskap som markedsførte konkurranser på Facebook, uten at det ble trukket vinnere eller delt ut premier.

Strengere regler hvis konkurransen er rettet mot barn

Veiledningen inneholder også informasjon om regelverket knyttet til skjult reklame ved bruk av påvirkere og hva man må tenke på hvis konkurransene er rettet mot barn.

Det er flere produkter man ikke har lov å reklamere for, og heller ikke dele ut som premie i en konkurranse. Dette gjelder spesielt dersom den næringsdrivende eller påvirkeren har mindreårige følgere, hvor det er enda strengere regler. Forbrukertilsynet har tidligere grepet inn mot markedsføring for slankeprodukter, forbrukslån og kosmetisk kirurgi.

– Har man mange unge følgere, er reglene strengere. Dette er det spesielt viktig at påvirkere og annonsører er oppmerksomme på, sier Rønningen.