Angrerettloven

Angrerettloven gir forbrukere krav på en rekke viktige opplysninger når de for eksempel handler varer eller tjenester på nett, via telefonsalg, på stand eller av en dørselger. Loven regulerer også forbrukerens rett til å angre på slike kjøp.

Angrerettloven

Opplysningsplikt

Angrerettloven pålegger den næringsdrivende å gi forbrukeren utfyllende opplysninger før en avtale blir inngått. I tillegg stilles det krav om at forbrukeren skal få en avtalebekreftelse hvor alle opplysningene er listet opp, og et angreskjema. Brudd på enkelte av bestemmelsene vil kunne føre til at angrefristen utvides opp til 12 måneder, eller at forbrukeren ikke lenger har plikt til å betale for enkelte kostnader.

Når avtaler inngås elektronisk, f.eks. på nett eller i en app, skal kunden få presentert de viktigste opplysningene rundt kjøpet i tydelig og fremhevet form rett før bestilling. Dette er opplysninger om varen eller tjenestens viktigste egenskaper, samlet pris, avtalens varighet og eventuell minste bindingstid, og om vilkårene for å si opp avtalen. Det stilles også strenge krav til at bestillingsknappen skal merkes med ord som «kjøp nå», «betal nå» eller tilsvarende, for å vise klart at forbrukeren forplikter seg til å betale. Dersom den næringsdrivende ikke følger dette kravet, har ikke forbrukeren inngått en bindende avtale om et kjøp. 

Ved telefonsalg begrenses opplysningsplikten noe. Men her er det til gjengjeld et krav om at avtalen må inngås skriftlig. Opplysningsplikten er også innskrenket i andre former for markedsføring der det er begrenset med tid eller plass til å gi alle opplysningene. 

Les også: Spørsmål og svar om netthandel

Angrerett

Forbrukeren har i utgangspunktet angrerett i 14 dager. Dette gjelder ved handel fra alle EØS-land. For tjenester starter fristen å løpe dagen etter at avtalen er inngått, mens fristen ved kjøp av varer løper fra dagen etter at varen er mottatt.

Forbrukere har ikke rett til å angre på enkelte typer avtaler av praktiske eller hygieniske årsaker, for eksempel varer som går raskt ut på dato. Lovens øvrige bestemmelser, som opplysningsplikten, gjelder likevel for disse avtalene.

Les angrerettloven her

Les veileder til loven her

Om loven

Angrerettloven gjennomfører forbrukerrettighetsdirektivet (2011/83/EU) i norsk rett. Det kan ikke avtales vilkår som gir forbrukeren dårligere rettigheter enn han eller hun har etter angrerettloven.

Angrerettloven gjelder ikke ved kjøp av fast eiendom, pakkereiser og enkelte andre typer avtaler.

Det er egne regler for finansielle tjenester i lovens kapittel 7 og 8.

Flere artikler
1. februar 2021

Byterett og angrerett ved netthandel

Har du kjøpt ei vare som ikkje svarar til forventningane? Dersom du har handla på nettet kan du ha angrerett.