10 tips for å lage rimelige avtalevilkår

Lurer du på hvordan du kan skrive rimelige avtalevilkår? Her er ti tips.

1. Sett deg i forbrukerens sted

Når du skriver avtalevilkårene bør du også tenke på forbrukerens interesser. Ville du forstått og inngått en avtale på de vilkårene du tilbyr?

2. Skriv så folk forstår

Skriv slik at brukerne skjønner det. Unngå juridiske eller faglige ord og begreper som ikke brukes av folk flest.

3. Skriv direkte, kort og konsist

Du kan ikke forvente at forbrukere skal lese side opp og side ned. Gjør avtalen så kort og konkret som mulig.

4. Gi og ta

Vær forsiktig med å gi deg selv rettigheter i standardvilkårene som du ikke også gir forbrukeren. Avtalen skal ivareta begge partene.

5. Fremhev det viktigste

Gjør det enkelt for forbrukeren å få med seg de viktigste vilkårene, for eksempel gjennom en enkel oppsummering av nøkkelvilkår først i dokumentet.

6. Sett deg inn i lovverket for produktet ditt

Det kan være mange lover som regulerer produktet du tilbyr. Sett deg inn i disse, og sørg for at avtalevilkårene dine følger loven.

7. Ikke gjem vilkårene

Pass på at alle forbrukere får med seg vilkårene før de inngår avtalen. Styr unna forhåndsavkryssede felt og utilgjengelige lenker. Avtalevilkårene skal også være lette å finne i ettertid, for eksempel i appen eller på nettsiden din.

8. Si ifra hvis du endrer avtalen

Gi tydelig beskjed til forbrukerne dersom du endrer avtalen. Fremhev hvilke vilkår som er endret, slik at forbrukeren kan vurdere om de fortsatt ønsker å bruke produktet ditt.

9. Ikke lås forbrukeren til avtalen

Ikke gjør det unødvendig tungvint, vanskelig eller dyrt for forbrukeren å komme seg ut av avtalen dersom de ønsker det.

10. Dersom du er i tvil – søk juridisk hjelp

Dersom du er i tvil om avtalevilkårene dine er i tråd med regelverket bør du oppsøke advokat. Du kan også kontakte Forbrukertilsynet for generell veiledning om reglene, men merk deg at vi ikke kan forhåndsgodkjenne vilkårene dine.