7. desember 2020

Må betale tvangsmulkt for skjult reklame

Selskapet Sports Nutrition har brutt forbudsvedtaket Forbrukertilsynet fattet tidligere i år , og må nå betale 20.000 kroner per innlegg som ikke er merket tilstrekkelig som reklame.

Må betale tvangsmulkt for skjult reklame

Forbrukertilsynet fattet i juni 2020 forbudsvedtak med tvangsmulkt mot Sports Nutrition AS. Vedtaket forbyr selskapet å markedsføre i sosiale medier ved bruk av påvirkere, uten at det tydelig fremgår at innleggene er markedsføring. Forbrukertilsynet fastsatte samtidig at brudd på vedtaket vil utløse en tvangsmulkt på 20 000 kroner per lovstridige innlegg.

Forbrukertilsynet har nå konkludert med at Sports Nutrition har brutt forbudsvedtaket. Selskapet må betale 80 000 kroner i tvangsmulkt for fire lovstridige innlegg på Instagram stories der merkingen mangler eller er skjult. Slike innlegg vises kun noen sekunder av gangen, noe som skjerper kravene til utformingen slik at forbrukerne får med seg merkingen.

Forbrukere skal umiddelbart forstå når de blir utsatt for markedsføring i sosiale medier fra påvirkere, for eksempel ved at innleggene merkes tydelig som reklame eller annonse. I oktober og november har påvirkere som Sports Nutrition samarbeider med publisert innlegg på sine personlige Instagram-kontoer uten at dette kravet er oppfylt.

– Det er viktig at annonsører som bruker påvirkere sørger for at det er tydelig når disse deler markedsføringsbudskap med følgerne sine. Ellers kan det ende med økonomiske sanksjoner, sier Trond Rønningen, direktør i Forbrukertilsynet.

Selskapet har tre uker å klage på vedtaket om betaling av tvangsmulkt.