Mekling

Forbrukertilsynet har ansvaret for det offentlige tvisteløsningstilbudet på forbrukerrettens område. Hvis det oppstår konflikter rundt kjøp av varer eller tjenester, kan vi hjelpe til med å få løst saken. Forbrukertilsynet kan mekle i tvister mellom to privatpersoner, eller mellom en privatperson og en næringsdrivende. Både privatpersoner og næringsdrivende kan be om å få en tvistesak meklet hos oss.
Målet med meklingen er at partene skal bli enige om en minnelig løsning. Underveis i meklingsprosessen vil partene også få juridisk veiledning om sine rettigheter og plikter som kjøper eller selger. Mekling hos Forbruketilsynet er gratis.
I klageguiden vår finner du mer informasjon om hvordan du kan sende inn en sak til mekling hos Forbrukertilsynet. Der kan du også lese mer om hvilke forutsetninger som må være til stede for at vi kan mekle i saken.