4. januar 2016

Skal du også begynne å trene i år? Sjekk våre tips!

Planlegger du å begynne å trene på et treningssenter i det nye året? Eller blir det med månedsavgiften til treningssenteret?

Skal du også begynne å trene i år? Sjekk våre tips!

Januar er en ny start for mange, og vi er nå inne i en måned hvor mange bestemmer seg for å melde seg inn på et treningssenter eller en treningskjede. Mange treningsavtaler har bindingstid. I disse tilfellene er det særlig viktig å sette seg inn i avtalevilkårene før du skriver under på kontrakten.
Før du inngår medlemsavtalen, bør du i det minste undersøke og ta stilling til følgende

Finner du vilkår du ikke synes er rimelige, kan du også fortellere dette til ledelsen ved treningssenteret. Om det er mange som etterspør eksempelvis attraktive alternativer til bindingskontrakter eller bedre muligheter til å «fryse» avtalen sin ved behov, vil senteret kanskje endre praksisen i tråd med kundenes ønsker.

God trening!

Forbrukerombudet vurderer standardavtaler på generelt grunnlag. Trenger du hjelp i en konkret tvist, kan du kontakte Forbrukerrådet.