2. desember 2020

Økning i klager på mobilbetaling – råd til forbrukere

Forbrukertilsynet har i det siste mottatt et økende antall klager fra forbrukere som har blitt trukket beløp på mobilregningen sin for innholdstjenester de mener å ikke ha inngått avtale om. Det gjelder blant annet betalinger for abonnement på IQ-tester, spill og konkurranser som annonseres på f.eks. Facebook.

Økning i klager på mobilbetaling – råd til forbrukere

Tilsynet har på bakgrunn av økningen i antall klager vært i dialog med Strex, en betalingstjeneste eid av Telia, Telenor og ICE som lar forbrukere betale for varer og tjenester gjennom mobilabonnementet. Strex har nå innskjerpet kravene til næringsdrivende som tar betalt over mobilregningen, og krever blant annet at det i både markedsføring og på bestillingssider tydelig skal opplyses dersom kunden bestiller et løpende abonnement og hva dette koster. Bestillingsknappen skal også være merket tydelig med «KJØP» eller lignende formulering. Dette er for øvrig krav som følger av angrerettloven.

Råd til forbrukere ved mobilbetaling

Ved bestilling av varer og tjenester som skal betales over mobilregningen, vil du som regel få en SMS med en kode du skal bruke eller en SMS du skal svare på for å fullføre bestillingen. Ikke tast inn denne koden eller svar på SMS-en før du er sikker på at du har fått full oversikt over hva tjenesten koster. Her er det spesielt viktig å være oppmerksom på om du inngår avtale om et abonnement.

Dersom du oppdager at du blir bedt om å betale for en tjeneste du ikke kjenner til, er det viktig at du stopper eventuelle fremtidige betalinger. Det skal være mulig å stoppe de aller fleste abonnement på innholdstjenester ved å sende STOPP til nummeret du mottar meldinger om tjenesten fra. Du kan også ta kontakt med Strex for å få hjelp og veiledning.

Det er også mulig å sperre innholdstjenester på mobilen, eller sette en beløpsgrense per måned. For mer informasjon om dette, ta kontakt med mobiloperatøren din.

Om du vil klage på allerede gjennomførte trekk, kan du klage skriftlig til selskapet som står bak innholdstjenesten. Be om dokumentasjon for avtalen de mener du har inngått. Du finner kontaktinformasjon til selskapet hvis du sjekker den spesifikke transaksjonen på https://strex.no/min-side/. Alternativt kan du ta kontakt med Strex ved å bruke kontaktskjemaet på https://strex.no/kundeservice

Du kan også velge å klage direkte til mobiloperatøren din. Mobiloperatøren må kunne dokumentere at du har bestilt mobile innholdstjenester for å kunne kreve at du betaler for disse.

Kommer du ikke til enighet med mobiloperatøren din, kan du klage saken inn for Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon. Nemnda kan behandle tvister mellom forbrukere og mobiloperatører. En klage til nemnda forutsetter at du først har tatt saken opp med mobiloperatøren og at dere ikke har blitt enige.