21. januar 2020

Orienterer Tiktokere om gaver og «shoutouts»

Påvirkere i sosiale medier tar betalt for å gi følgerne sine «shoutouts» og det arrangeres konkurranser hvor unge følgere oppfordres til å gi påvirkere gaver. Det kan være problematisk ifølge Forbrukertilsynet, som nå orienterer store Tiktokere om regelverket.

Orienterer Tiktokere om gaver og «shoutouts»

Formålet med «shoutouts», omtale fra en påvirker, er at forbrukeren selv skal få flere følgere. I konkurransene oppfordres følgerne til å gi påvirkeren gaver, og den som gir gaver av høyest verdi vinner en dag med påvirkeren. Begge deler er problematisk dersom påvirkeren har mindreårige følgere.

I sosiale medier sammenblandes ofte personlig og kommersielt innhold, noe det kan være spesielt vanskelig for de yngste brukerne å skille fra hverandre. Ved å få barn til å delta i en konkurranse eller et spill skaper den næringsdrivende interaksjon og deltakelse, som kan bidra til at det blir enda vanskeligere for barn å oppfatte at påvirkeren selv tjener på shoutouts og konkurranser.

– Når det i tillegg tas inn elementer hvor pengenes verdi vises i form av digital valuta vil det være enda vanskeligere for dem å skjønne at de betaler med penger, sier Tonje Hovde Skjelbostad, avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet.

Dette reiser spørsmål etter markedsføringslovens bestemmelser om markedsføring til barn, herunder om direkte kjøpsoppfordringer til barn og urimelig handelspraksis, opplyser Forbrukertilsynet.

– Vi fraråder sterkt påvirkere med mindreårige følgere å bruke shoutouts og konkurranser som virkemidler for å tjene penger og få flere følger, sier Tonje Hovde Skjelbostad, avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet.

Orienteringsbrevet er sendt til de største nettverkene og de største profilene på videoplattformen Tiktok, hvor tilsynet er kjent med at praksisen har foregått.