13. november 2020

Orienterer treningssentrene om kundenes rettigheter

Forbrukertilsynet har sendt orienteringsbrev til de største treningskjedene etter at sentre i flere deler av landet måtte stenge som følge av de nye korona-tiltakene som ble innført denne uken.

Orienterer treningssentrene om kundenes rettigheter

Forbrukertilsynet er opptatt av at forbrukerne får de rettighetene de har krav på ved stenging av sentrene, og informerer nå treningssenterbransjen om hvordan de bør og må forholde seg til situasjonen for å opptre ryddig ovenfor sine kunder. Dette initiativet skjer i forlengelsen av dialogen Forbrukertilsynet har hatt med SATS tidligere i år angående kompensasjonsordninger, digitale treningstilbud og forbrukernes rettigheter.

Les også: SATS tilbyr tilbakebetaling for digitalt abonnement

Tilsynet har nå sendt et orienteringsbrev til de største treningssenterkjedene i Norge for å sikre at også resten av bransjen er kjent med de viktigste prinsippene som gjelder ved stenging av treningssentre. På adresselisten står også berørte sentre i Oslo og Bergen, samt andre sentre tilsynet har hatt kontakt med under stengningen tidligere i år.

I brevet informeres sentrene om viktigheten av at forbrukerne opplyses om sine rettigheter etter lovgivning og kontrakten mellom partene. I brevet understrekes det at forbrukere i utgangspunktet ikke skal betale for sitt medlemskap hvis senteret er stengt.

Les brevet her: Orienteringsbrev til treningssenterbransjen om forbrukernes rettigheter

Mange forbrukere har spørsmål

Forbrukertilsynet har siden mars mottatt flere henvendelser fra forbrukere om at treningssentrene ikke behandler oppsigelser i tråd med medlemsavtalen, i tillegg er det flere som reagerer på at de ikke får sagt opp avtalen fordi sentrene ikke svarer på telefon eller e-post. Tilsynet har derfor bedt bransjen om å være ekstra oppmerksomme på disse problemstillingen ved en ny nedstenging, for sikre at sentrene har gode nok interne rutiner for å håndtere og registrere oppsigelser.

– Vi har forståelse for at dette er en utfordrende og krevende tid for bransjen, men håper at orienteringen de nå har fått fra tilsynet kan være til hjelp for sentrene som lurer på hva de bør gjøre nå for å opptre korrekt ovenfor sine kunder, sier Trond Rønningen, direktør i Forbrukertilsynet.