20. mai 2020

SATS må innhente samtykke til nytt digitalt medlemskap

Forbrukertilsynet har mottatt flere klager fra forbrukere som reagerer på at SATS automatisk overfører kunder til et digitalt medlemskap i perioden treningssentrene er stengt som følge av koronaviruset. Dette er brudd på markedsføringsloven, mener Forbrukertilsynet, som nylig har tatt dette opp med selskapet.

SATS må innhente samtykke til nytt digitalt medlemskap

SATS sine medlemmer ble i mars informert i en mail om at de overføres til et nytt midlertidig digitalt medlemskap for 199 kroner måneden i den perioden som treningssentrene er stengt. Dette skjedde automatisk, med mindre kundene valgte en av de alternative kompensasjonsmulighetene som SATS ga tilbud om innen en kort frist. Forbrukertilsynet har vurdert saken og konkludert med at SATS innførte et nytt produkt som kundene ikke tidligere har inngått avtale om. I et slikt tilfelle kreves det positiv aksept fra kundene for at disse skal være bundet av avtalen, opplyser Forbrukertilsynet i et brev til SATS.

–  Når det innføres et nytt produkt, må det inngås en ny avtale før det kreves betaling fra kundene, sier Frode Elton Haug, juridisk direktør i Forbrukertilsynet.

Forbrukertilsynet ber nå SATS om å innhente uttrykkelig aksept til det nye digitale medlemskapet fra medlemmene.

Må tydeliggjøre kundenes rettigheter

Forbrukertilsynet mener også at SATS kan ha villedet kundene om deres rettigheter i perioden treningssentrene er stengt.

Blant annet står det i mailen til kundene at oppsigelsestiden blir forlenget ut perioden sentrene er stengt, mens det i avtalevilkårene står at oppsigelsestiden er en måned. Tilsynet har bedt SATS om å svare på om dette betyr at kundene må stå i kontrakten for en lengre periode enn kontrakten tilsier.

Forbrukertilsynet har også stilt spørsmål ved at kundene som ønsker det er tilbudt en kompensasjon i form av gavekort som syntes å ligge vesentlig lavere enn det forbrukerne faktisk betaler for det ordinære månedlige medlemskapet, samt at fristen for å melde fra om man ønsker å benytte seg av kompensasjonsordningen til SATS var svært kort.

SATS har frist til 28. mai med å svare Forbrukertilsynet i saken.