12. oktober 2020

Tre av fire av pakkereisearrangørene er i rute med tilbakebetalinger

Etter at Forbrukertilsynet sendte brev til fire pakkereisearrangører for å få status på tilbakebetalinger for avbestilte eller avlyste pakkereiser, er nå tre av dem i rute.

Tre av fire av pakkereisearrangørene er i rute med tilbakebetalinger

På grunn av korona-pandemien ble mange pakkereiser avbestilt eller avlyst, og mange av tilbakebetalingene ble utsatt. Forbrukertilsynet ba derfor Apollo, Ving, TUI og Hurtigruten om status på tilbakebetalingene, i et brev tidligere i høst. Apollo og Ving svarte at de var i rute med tilbakebetalingene, og sakene med dem ble dermed avsluttet. Hurtigruten og TUI fikk derimot et andre brev, da de opplyste at de enda ikke var i rute. Begge selskapene ble bedt om å si noe om hvorvidt de ville kompensere de reisende for de forsinkede tilbakebetalingene med forsinkelsesrenter.

Hurtigruten opplyste at de ville være i rute med tilbakebetalingene i starten av oktober, noe de bekrefter at de er i siste brev Forbrukertilsynet mottok. De bekrefter også at de gir forsinkelsesrenter til de forbrukene som ba om og hadde rett til det.

–  Forbrukerne må kunne regne med å få tilbake pengene de har krav på innen fristene loven setter. Det er bra at arrangørene som har slitt med å betale tilbake kompenserer forbrukerne i form av forsinkelsesrenter, sier fungerende direktør i Forbrukertilsynet Bente Øverli.

TUI kunne derimot ikke si noe om når tilbakebetalingene ville være i rute, og de ble bedt om å gi tilbakemelding på når de trodde de ville ha fått gjennomført alle de utenforstående betalingene.

– Vi er i dialog med TUI for å finne en løsning på hvordan de kan få betalt tilbake forbrukerne som venter på pengene sine, sier Øverli.