15. desember 2020

Ver forsiktig om du tek julehandelen på kreditt

Er handlelista til jul lang, men kontoen tom? Det er lett å ty til eit forbrukslån, men det blir fort dyrare enn forventa. Sjekk kor mykje det faktisk vil koste om du betalar resten av julehandelen på kreditt.

Ver forsiktig om du tek julehandelen på kreditt

Hugs at det må betalast tilbake

Å kjøpe i dag og betale i januar kan vere freistande, særleg ved juletider når ein skal kjøpe gåver og fylle kjøleskapet. Før du vel å finne frem kredittkortet, bør du tenkje på korleis økonomien ser ut når fakturaen frå kredittkortselskapet kjem i januar.

– Det er viktig å hugse på at lånet skal betalast tilbake. Julegåvene blir fort mykje dyrare enn du såg for deg, dersom du ikkje kan betale ned lånet før det begynnar å koma til renter, seier Trond Rønningen, direktør i Forbrukartilsynet.

Julehandelen på kreditt? Her er våre råd:

Hugs at om du berre betalar  minstebeløpet, vil renta byrje å løpe på resten av gjelda.