Våre øvrige tema

På denne sida finn du informasjon om andre tema Forbrukartilsynet fører tilsyn med.

Våre øvrige tema

Forbrukartilsynet fører tilsyn med:

Flere artikler
13. november 2020

Orienterer treningssentrene om kundenes rettigheter

Forbrukertilsynet har sendt orienteringsbrev til de største treningskjedene etter at sentre i flere deler av landet måtte stenge som følge av de nye korona-tiltakene som ble innført denne uken.