Tekstilmerking

Klede og andre tekstilprodukt som blir selde til forbrukarar, skal vere merkte med vasketilvising og fiberinnhald. Sko skal merkast med kva materiale skoen er laga av.

Tekstilmerking

Forbrukartilsynet fører tilsyn med at klede, andre tekstil og sko som blir selde på den norske marknaden, oppfyller krava til merking.

Relevant regelverk

Relaterte artiklar
13. november 2020

Orienterer treningssentrene om kundenes rettigheter

Forbrukertilsynet har sendt orienteringsbrev til de største treningskjedene etter at sentre i flere deler av landet måtte stenge som følge av de nye korona-tiltakene som ble innført denne uken.