Finans

Forbrukertilsynet jobber særlig med betalingstjenester, lån og kreditt, privatleasing av bil og sparing.

Finans

Hva gjør vi?

Viktig å vite:

Reklame for spareprodukter må ikke villede forbrukere med hensyn til hvor høy fremtidig avkastning som er realistisk å forvente.

For visse produkter er det laget bransjeavtale om realistisk forventet avkastning

Se for eksempel Finans Norges bransjeavtale for pensjonsprodukter med investeringsvalg.

Produkter med høy risiko for å tape hele eller deler av det investerte beløpet, må tydelig merkes og markedsføres slik at denne risikoen tydelig fremkommer for forbrukerne.

Flere nyheter om finansielle tjenester
20. oktober 2021

Forbrukertilsynet slutter seg til Finanstilsynets og Lotteritilsynets advarsel mot selskapet Cash FX Group

Finanstilsynet og Lotteritilsynet advarer i dag forbrukere mot å investere gjennom Cash FX Group. Forbrukertilsynet slutter seg til disse advarslene.