Strøm

Strøm er noe alle må ha. Det finnes over hundre kraftleverandører og mange ulike strømavtaler å velge mellom.

Strøm

Hva gjør vi?

Viktige å vite

Ofte brukte begreper

Spotprisavtale

En avtale om at prisen skal følge spotprisen (markedsprisen) som fastsettes på kraftbørsen Nord Pool. I tillegg til spotprisen må du som kunde betale et påslag til kraftleverandøren.

Standard variabel kraftpris

En avtale der kraftleverandøren vedtar å endre prisen med jevne mellom,basert på utviklingen i kraftmarkedet. Prisen endrer seg ikke fra dag til dag som ved en spotpris-avtale, men alt etter hva kraftleverandøren bestemmer. Leverandøren har plikt til å informere deg om ny pris 14 dager før en prisendring trer i kraft.

Fastprisavtaler

En avtale om å betale fast pris for strømmen du bruker over en periode, for eksempel ett år. I tidsperioden avtalen gjelder kan strømselskapet kun kreve den avtalte prisen, og du som kunde kan ikke skifte leverandør, med mindre du betaler et bruddgebyr for å komme deg ut av avtalen.

Flere nyheter om strøm
3. november 2021

Enighet mellom Forbrukertilsynet og Agva Kraft

Etter dagens møte har Forbrukertilsynet og Agva Kraft blitt enige om denne felles uttalelsen: